Věra Švarcová

Věra Švarcová

asistent/ka

Specializace

asistentka

Vystudovala uměleckou školu se zaměřením na management v reklamě a užité fotografii. I když se oboru stále v rámci hobby věnuje, ve stomatologii se zcela našla a po úspěšném absolvování kurzu zubní instrumentářky se chystá na studium dentální hygieny.