Služby

Vstupní návštěva

První prohlídka u zubního lékaře zahrnuje seznámení, sdílení Vašich představ o péči, rentgenové snímky (velký, tzv. OPG i malé tzv. bite-wing či intraorální), klinické vyšetření pomocí zrcátka a sondy a zhodnocení celkového stavu, včetně efektivity Vaší domácí ústní hygieny. Lékař na základě získaných informací doporučí tzv. plán terapie a nastíní ceny doporučeného ošetření. Většinou je více možností řešení s různými výhodami a nevýhodami. Konzultací s lékařem byste pak měli najít vhodné řešení právě pro Vás. Je ovšem třeba počítat s tím, že ne vždy jde vše podle plánu, výkony se mohou v průběhu léčby měnit a konečná cena se může lišit. Vždy Vás ale bude lékař informovat.

Image

Preventivní prohlídka

Jestliže Vaše zuby nevyžadují specializovanou péči, docházíte alespoň jednou ročně na prevenci (děti a těhotné dvakrát). V rámci prohlídky je aktualizovaná zdravotní anamnéza, proběhne vyšetření zubním lékařem – kromě zubů se vyšetřují i měkké tkáně jako jsou dásně, sliznice a jazyk. Při potížích může být vyšetřen i čelistní kloub. V určených intervalech se zhotovují i malé či velké rentgenové snímky. Lékař opět hodnotí stav chrupu a ústní hygieny, případně doporučí pomůcky a techniky pro zlepšení ústní hygieny. Lékař může také odstranit drobné nánosy zubního kamene, nicméně za dobu, kterou má na prevenci vyčleněnou, nemůže odstranit vše včetně nedočištěného plaku a zahlazení zubního povrchu po zubním kameni. Proto často odkáže na péči dentální hygienistky. A k zubaři můžete zase až za rok.

Image

Dentální hygiena

V moderní stomatologii patří dentální hygiena k základním pilířům ošetření. Kvalitní domácí péčí a pravidelnými návštěvami u dentální hygienistky můžete zamezit vzniku a šíření nejčastějších onemocnění - zubnímu kazu a zánětu dásní. V případě již vzniklých potíží se věnujeme jejich co nejrychlejšímu odstranění. Nabízíme také řešení citlivosti zubů, konzultace dalších nežádoucích stavů v ústech jako je suchost apod. Žádanou položkou je také bělení zubů v ordinační či domácí variantě dle Vašich preferencí a očekávaného efektu. Jsme certifikovanou ordinací pro ošetření dle švýcarského GBT (guided biofilm therapy) protokolu. Díky tomu je ošetření velmi efektivní, rychlé a ve většině případů dokonce příjemné. K bělení zubů využíváme český systém Pure whitening nebo italský BlancOne. Věnujeme se pacientům celého spektra.

Image

Léčba zubního kazu

Pokud nejsou zuby na některém místě dlouhodobě dobře čištěné, vzniká zubní kaz, který je potřeba odstranit. V takovém případě jste objednáni na sanaci. Na křesle pak lékař ošetřovanou část umrtví, odvrtá poškozenou tkáň, prostor upraví a nahradí ji některým z výplňových materiálů. Tvar zubu se pak modeluje tak, aby vyhovoval v mezizubním prostoru i do skusu (kontaktu horních a dolních zubů). Časová náročnost je proto individuální s ohledem na množství ztracené tkáně, volby materiálu i lékaře, který výplň zhotovuje. To, jaký materiál je použit se odvíjí od množství nahrazovaného zubu, umístění, spolupráce i finančních možností. Pokud je ztráta zubu větší, přistupuje se ke zhotovení protetických prací (např. celé korunky). Výplní je možné nahradit i část tkáně, která ubyla z důvodu tzv. nekariézního působení (není zapříčiněno bakteriemi jako kaz, ale mechanicky nebo kyselinami), nejčastěji v oblasti zubního krčku.

Image

Endodoncie

Jestliže se zubní kaz s bakteriemi rozšíří až do zubní dřeně, její reakcí je velký zánět, který doprovází bolest a zub odumírá. V ordinaci zubního lékaře je první pomocí odstranění zkažené tkáně a čištění kořenových kanálků. Nalezení všech kanálků je někdy složitější a může proběhnout až v další návštěvě. Prostor se po důkladném čištění a rozšíření kořenových kanálků plní výplňovým materiálem tak, aby se do vnitřního prostoru zubu žádné další bakterie nedostaly. Pokud je poškození zubu menší, dokončí se práce "klasickou plombou", u rozsáhlejších ztrát je potřeba zhotovit korunku. Někdy se vše stihne v jedné dlouhé návštěvě, jindy je potřeba návštěv několik.

Image

Extrakce/vytržení zubu

Vytržení zubu může být indikováno z několika důvodů. Kaz může být rozšířený tak, že ho už nelze opravit. Zánět parodontu (kosti, dásní a dalších tkání) je tak velký, že nelze vyléčit, případně kombinace obou postižení. Také se může zkomplikovat ošetření zubu a extrakce je jediným řešením. Odstranění zubu může vyžadovat i ortodontická léčba, aby bylo možné zuby srovnat. Variantou je i preventivní extrakce, nejčastěji u „zubů moudrosti”. Extrakci provádí zubní lékař, v případě složitějších zákroků jste odesláni k jednomu z našich stomatochirurgů.

Image

Protetické náhrady

Pokud je zub poškozený (nejčastěji kazem) tak, že nelze opravit výplní nebo je potřeba nahradit ztracený zub, řeší se nejčastěji individuální protetickou náhradou. Patří sem fazety, korunky, můstky, částečné či celkové, snímatelné nebo fixní náhrady. Samotnému zhotovení protetiky předchází příprava. Zuby, na které se protetika dává bývají endodonticky ošetřené a obroušené do „pahýlu“. Při návštěvě se připravený prostor otiskne do hmoty nebo naskenuje (horní i dolní čelist kvůli skusu). Poté zubní laborant zhotoví náhradu, kterou lékař připevní na požadované místo. Většinou zhotovení a zkoušky náhrady probíhají ve více návštěvách. Protože tvorba náhrady nějakou dobu trvá, musí lékař na takový zub nasadit tzv. provizorium, které plní estetickou funkci, chrání obroušený zub, případně zabraňuje pohybu ostatních zubů, pokud tato fáze trvá delší dobu.

Image

Implantace

Implantát nahrazuje chybějící zub/y bez nutnosti zásahu na zuby v okolí, narozdíl od např. můstku, u kterého se musí obrousit sousední zuby, na které je můstek nalepený. Prvním krokem je konzultace u lékaře (implantologa), který po vyšetření a vyhodnocení rentgenových a 3D (CBCT) snímků navrhne možná řešení i s cenovým návrhem. V další návštěvě se už zavádí titanový “kořínek” do kosti na požadované místo. Vše probíhá v lokálním znecitlivění anestezií. Šroubek se pak ještě překryje sliznicí a zašije, případně se rovnou připevní tzv. vhojovací váleček, který vyčnívá do úst a umožňuje přilnutí sliznice k implantátu. Někdy je však nutné pro implantát doplnit chybějící kost. Po úplném zahojení se dělají otisky na korunku, práce se zadá do laboratoře a za 2-3 týdny máte v ústech nový zub! V naší ordinaci využíváme implantační systém Astra Tech Dental.

Image

Další chirurgické výkony

V rámci stomatochirurgie řešíme také individuální výkony jako je zpřístupnění retinovaných zubů před ortodontickou léčbou (včetně fixace - ortodontického aparátu), resekce kořenových hrotů, hemiextrakce, odstranění cyst a jiných patologických nálezů, autotransplantace zubů a ošetření měkkých tkání dutiny ústní.

Image

Dětská stomatologie

V naší praxi se rádi věnujeme celým rodinám, proto vítáme i malé pacienty. Našim cílem je klidná a pohodová atmosféra během ošetření, tak aby se k nám děti beze strachu a rády vracely.

Image

Entonox

Ke zmírnění strachu z ošetření, omezení bolesti i dávivého reflexu využíváme u dětí i dospělých Entonox (rajský plyn). Díky tomu pak dosáhneme zpříjemnění ošetření, navážeme lepší spolupráci a může být odvedena i kvalitnější (nebo vůbec jakákoliv) práce. Entonox je obchodní název pro směs rajského plynu (oxid dusný) a kyslíku v poměru 50:50 uchovaného v tlakové lahvi, ze které je podáván pomocí ventilátoru nebo masky a vdechován do plic. Nemá žádnou barvu, chuť ani vůni. Jeho použití má své výhody i nevýhody a indikace či kontraindikace. Na možnost použití se ptejte při objednání na zákrok, ke kterému byste rádi jeho účinků využili.

Rentgenové snímky

Ve spolupráci pro další lékaře zhotovujeme panoramatické RTG snímky (OPG) či 3D CBCT. Ke zhotovení je potřebná žádanka od ošetřujícího lékaře a odstranění veškerých kovových předmětů z oblasti hlavy a krku pro zachycení potřebných struktur.

V naší práci používáme operační mikroskop, dentální 3D RTG (CBCT), intraorální scanner (Primescan), centrifugu na krevní plazmu a jiné.

Při dentální hygieně používáme přístroj EMS Prophylaxis Master a pracujeme podle GBT protokolu.