MUDr. Miroslav Šafařík

MUDr. Miroslav Šafařík

vedoucí lékař

Specializace

stomatochirurgie a implantologie

Vzdělání

průběžné postgraduální vzdělávání, osvědčení ČSK – Praktický zubní lékař a Stomatochirurg

V letech 2000 – 2007 absolvoval studium na 1. LF UK obor Stomatologie. Po promoci nastoupil na Stomatologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice. Získával zkušenosti na odděleních záchovné stomatologie, parodontologie a onemocnění sliznic. Stěžejním pracovištěm mu byla ambulantní a lůžková stomatochirurgie, nyní Ústav čelistní a obličejové chirurgie VFN. Od r. 2009 působí v privátní praxi Ordinace Šafaříkovi, kde se postupně stává vedoucím lékařem.