Ing. Bc. Marcela Žandová

Ing. Bc. Marcela Žandová

vedoucí hygienistka

Specializace

dentální hygienistka

V naší ordinaci od 9/2020.

V roce 2019 promovala na 3. LF UK, obor Dentální hygienistka.

Praxi v oboru jsem získávala v mnoha ordinacích již během studia. Pravidelně se vzdělávám na odborných školeních a nově sama pořádám kurzy pro další dentální hygienist(k)y.

Velký potenciál medicíny vidím v primární prevenci, předcházení samotnému vzniku nemocí, které (se vy)platí i u zubů. Odborné znalosti si rozšiřuji i o oblast výživy a stravování.

Mým hlavním cílem je spokojený pacient se zdravým úsměvem.