Bc. Kateřina Havlíčková

Bc. Kateřina Havlíčková

vedoucí sestra

Specializace

vedoucí sestra, asistentka

2019 - absolventka bakalářského studia 1.LFUK Všeobecná sestra

2017 - Ordinace Šafaříkovi

2017 - Nemocnice Neratovice - MOJIP

2016 - 2018 Stomatologická klinika Dent+

2016 - 2017 VFN - II. interní klinika

2015 - 2017 MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD. - Stomatologická ordinace

2013 - 2014 MUDr. Vošická Romana - Stomatologická ordinace

2011 - 2016 VFN - Stomatochirurgická ambulance