MDDr. Jitka Levorová, PhD.

MDDr. Jitka Levorová, PhD.

lékař/ka

Specializace

stomatochirurgie, terapie nemocí čelistního kloubu

V roce 2012 promovala na LF UK v Plzni v oboru zubní lékařství, v roce 2020 složila atestaci v oboru Orální a maxilofacialní chirurgie, v roce 2022 obhájila disertaci v oboru Experimentální chirurgie. Pracuje na oddělení Maxilofacialni chirurgie Stomatologické kliniky VFN A 1. LF UK, kde se kromě klinické praxe věnuje pregradualní výuce studentů lékařské fakulty. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných vědeckých publikací v domácích a zahraničních impaktovaných periodicích a několika monografií. Svoji vědeckou práci prezentovala na četných zahraničních konferencích. Až na tohle všechno je úplně normální, ráda chodí na pivo, sportuje a užívá si života.