MUDr. Jaroslav Stankovič

MUDr. Jaroslav Stankovič

lékař/ka

Specializace

záchovná stomatologie, endodoncie, protetika

V roce 2007 ukončil studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, obor Stomatologie. Po promoci nastoupil do soukromé praxe
MUDr. Dizdareviće, kde získal pracovní zkušenosti a osvědčení
odbornosti PZL. Pravidelně se účastní odborných školení a seminářů,
většinou se zaměřením na záchovnou stomatologii. Od roku 2022 pracuje
v privátní praxi Ordinace Šafaříkovi.